Fredriksbergs pappersbruk

Fotograferat 2006.05.04 samt 2007.07.03


   


Övergivet pappersbrukTorsdagen den 22 juni 1972, dagen före midsommar, stoppades driften vid pappersbruket i Fredriksberg. Man hade då brottats med lönsamhetsproblem en längre tid, och inget kunde längre rädda fabriken från det oundvikliga slutet. Antalet anställda var då 150 personer.

Redan under 1950-talet hade pappersbruket i Fredriksberg fått allt svårare att hävda sig i konkurrensen då nya och moderna fabriker slog upp sina portar i såväl Sverige som utomlands. Nya standardmått på inom branchen gjorde också att produkterna från Fredriksberg inte längre passade in. Stora planer fanns på att utrusta fabriken med nya och större maskiner, och vissa delar av tillverkningen förbereddes även för denna expansion. Men tillgången på vatten var begränsad, och ägarna beslöt istället att satsa dessa pengar på annan ort.

Stora ansträngningar gjordes för att få nya företag att slå sig ner i Fredriksberg, men kampanjerna var mer eller mindre resultatlösa. Den enda ersättningsindustri som man idag kan se spåren av är tapetproduktionen som bedrevs mellan 1973-81. Delar av pappersbruket är tapetserat med storblommiga kreationer i brunt/gult samt blått/lila. Skräckinjagande barn av sin tid.

Ett par av fabrikens byggnader revs 1988, bland annat det höga syratornet som under andra världskriget varit bestyckat med en luftvärnskanon till skydd mot eventuella flyganfall.

Området står nu avspärrat och övergivet i väntan på framtiden.

Rovfåglar häckar i det stora sodahuset, vars tropiska växthusklimat skapat en miljö av mossa och ormbunkar av rena sci-fi proportioner. Den gröna mattan som växer över det bottenlösa kärret av ruttnande isoleringsmaterial kväver sakta den rostiga metallen. Konsumerar allt som är syntetiskt. Kryper sakta över golvet och slukar allt som kommer i dess väg. Gigantiska spindlar rör sig bland skuggorna och märkliga ekon från skräckinjagande muterade livsformer blandas med ljuden från de spruckna tegelväggarna. Pappersbruket är visserligen övergivet, men har inte dött. Det är snarare mer levande än någonsin.