Stålverket i Karlskoga

Fotograferat 2006.05.02


       


Det var vi som gjorde det, och vi ångrar ingentingEn upptäcktsfärd bland ruinerna av Bofors gamla stålverk i Karlskoga.

Tunga fabriksväggar som imploderat till ett kaos av krossad sten och förvrida metalldelar. Ett par veckor senare kommer allt att vara rivet, bortschaktat och glömt. Gränsen mellan lagligt och olagligt, skillnaden mellan inomhus och utomhus. Olika regler beroende på var i världen man står. Vandrar i en knivskarp gråzon. Enligt lagboken väger en rostig skylt i Karlskoga tyngre än en container med kanoner till tredje världen.

Det var en overklig känsla att fotografera denna ruin. För egentligen bestod fabriken mest av stora tegelhögar och rivningsmassor vid mitt besök. Det var som att kliva omkring i resterna av ett tredje världskrig, dagen efter bomben. Men området har nu städats upp, och mycket lite återstår idag av fabriken.